กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน จัดโดยรัฐบาลเมืองชิงต่าว


 
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน จัดโดยรัฐบาลเมืองชิงต่าวและสำนักงานการต่างประเทศเมืองชิงต่าว ณ โรงแรม Sea View Garden เมืองชิงต่าว โดยมีนายเซวีย ชิ่งกั๋ว รองนายกเทศมนตรีเมืองชิงต่าว เป็นประธาน และมีนาย Park Jin Woong กงสุลใหญ่เกาหลีใต้ประจำเมืองชิงต่าว นาย IGAWAHARA MASARU กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำเมืองชิงต่าว นายว่าน เจี้ยนจง
 
รองเลขานุการรัฐบาลเมืองชิงต่าว นายมู่ จวิ้นเตี่ยน อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศเมืองชิงต่าว ตลอดจนผู้แทนจากศุลกากรเมืองชิงต่าว สำนักงานการศึกษาเมืองชิงต่าว สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเมืองชิงต่าว และผู้แทนจากบริษัทเอกชนทั้งจีนและต่างชาติเข้าร่วมกว่า ๑๐๐ คน
 
ภายในงาน กงสุลใหญ่นภัสพรฯ ในนามตัวแทนสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ได้กล่าวอวยพรในโอกาสเทศกาลตรุษจีน โดยขอให้ชาวเมืองชิงต่าวมีสุขภาพแข็งแรง การงานราบรื่น ครอบครัวสุขสันต์และสมปรารถนาทุกประการ นอกจากนี้ ยังได้เชิญประธาน กงสุลใหญ่เกาหลีใต้และญี่ปุ่น ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่ เข้าร่วมงานร่วมกันรำวงเพลงรื่นเริงเถลิงศก เพื่อเป็นกิจกรรมของไทยอวยพรเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเปรียบเสมือนวันขึ้นปีใหม่ของจีน และเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยต่อชาวชิงต่าวและชาวต่างชาติ ทั้งนี้ แต่ละ สถานกงสุลใหญ่ได้รับการขอความร่วมมือจากเจ้าภาพให้ส่งการแสดง ๑ ชุด บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง
 
ปัจจุบัน เมืองชิงต่าวได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรกับ ๗๙ เมือง ครอบคลุม ๔๑ ประเทศทั่วโลก การจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีนในปี ๒๕๖๓ ซึ่งต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๓ แสดงให้เห็นว่าทางการเมืองชิงต่าวให้ความสำคัญกับการเปิดสู่ต่างประเทศและการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการก้าวสู่การเป็นเมืองนานาชาติ
 
 
 
 
 

ที่มา:กระทรวงการต่างประเทศ