กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ให้การต้อนรับ หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย Beijing DHH (Qingdao)


 
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ให้การต้อนรับ นางจาง เหม่ยผิง หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย Beijing DHH (Qingdao) พร้อมด้วยนางหลิว หยิงหยิง นางสวี เฉิงอิง และนายมู่ เหล่ย ทนายความของสำนักงานฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อแนะนำภาพรวมของสำนักงานฯ และบริการทางด้านกฎหมาย
           
สำนักงานกฎหมาย Beijing DHH อยู่ภายใต้บริษัท Deheng Law Group (ฮ่องกง) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๖ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงปักกิ่ง มีสำนักงานกระจายอยู่ในประเทศจีน ๓๙ แห่ง และมีสำนักงานในมณฑลซานตง ๑๖ แห่ง กระจายไปตามเมืองต่าง ๆ อาทิ จี่หนาน เต๋อโจว จ่าวจวง ตงหยิง เหวยฟาง รวมถึงเมืองชิงต่าวด้วย บริษัทฯ มีทนายความประมาณ ๒,๖๐๐ คน ให้บริการแก่หน่วยงานรัฐบาล ผู้ประกอบการทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ครอบคลุมทั้งด้านทรัพย์สินทางปัญญา การเงิน การระงับข้อพิพาทอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง การค้าระหว่างประเทศและศุลกากร กฎหมายบริษัท กฎหมายกีฬา รวมไปถึงตลาดทุนและหลักทรัพย์ 
         
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสำนักงานกฎหมายอยู่ในต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์และแคนาดา สำหรับไทย บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง เนื่องจากปัจจุบันไทยและจีน มีการติดต่อระหว่างกันทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนเพิ่มมากขึ้น การจัดตั้งสำนักงานกฎหมายที่ไทยจะช่วยบริการลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวจีนที่สนใจดำเนินธุรกิจระหว่างกันให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รวมถึงการให้บริการแก่ลูกค้าชาวไทยที่สนใจเข้าไปลงทุนในจีนด้วย
 
 
 
 
 

ที่มา:กรุงเทพธุรกิจ