ไทย-อินเดีย ผลักดันการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกัน


 
(23 ม.ค. 2563) เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองรองนายกรัฐมนตรี ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นางสุจิตรา ทุไร (Suchitra Durai) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญของการหารือ ดังนี้
 
รองนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ได้พบกับเอกอัครราชทูตอินเดียอีกครั้ง และยืนยันความพร้อมของรัฐบาลไทยที่จะทำงานร่วมกับอินเดียอย่างใกล้ชิด เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ซึ่งทั้งสองฝ่ายยังมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันได้อีกมาก
 
เอกอัครราชทูตอินเดียยืนยันความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกัน ไทยและอินเดียมีความใกล้ชิดกันทั้งทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมมายาวนาน และแสดงความยินดีต่อความสำเร็จของไทยในการเป็นประธานอาเซียนเมื่อปีที่ผ่านมา
 
พร้อมใช้โอกาสนี้เชิญรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานและร่วมงาน North East India Festival 2020 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรียินดีพิจารณาการเป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าวหากภารกิจในวัน และเวลาดังกล่าวเอื้ออำนวย
 
รองนายกรัฐมนตรีประสงค์ให้อินเดียผลักดันการสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาคระหว่างอินเดียกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรุกตะวันออก (Act East Policy) ของอินเดีย และหวังจะพบปะกับนักลงทุนอินเดียเพื่อสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างกัน พร้อมเชิญชวนภาคเอกชนอินเดียให้มาลงทุนในไทยมากขึ้น ในสาขาที่อินเดียมีศักยภาพ อาทิ วิศวกรรมยานยนต์ ดิจิทัล และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
 
ในการนี้เอกอัครราชทูตอินเดียได้เชิญไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กร International Solar Alliance (ISA) และ Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI) ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีรับจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาการเข้าร่วมเป็นสมาชิกต่อไป
 
 
 
 
 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน