รมว.ทส. เดินหน้าแก้ PM 2.5 ประสานอาเซียนแก้ไขหมอกควันข้ามแดน


 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัญหามลภาวะทางอากาศและฝุ่นควัน PM2.5 ถือเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเดินหน้าแก้ไขทั้งในระยะสั้น และ ระยะยาว
 
สำหรับสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือของประเทศไทยในขณะนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้มีคำสั่งไปยัง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ทุกจังหวัด กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้เร่งเข้าควบคุมและดับไฟอย่างเต็มที่ พร้อมเฝ้าระวังการเกิดไฟในพื้นที่ป่าอย่างเข้มงวด และระดมสรรพกำลังเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควันที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน
 
ส่วนกรณีหมอกควันข้ามพรมแดน กรมควบคุมมลพิษได้แจ้งประสานสำนักงานเลขาธิการอาเซียน ตามกลไกของข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน และขอให้กองทัพภาคที่ 3 ประสานผ่านกลไกคณะกรรมการชายแดนด้วยแล้วเช่นกัน
 
 
 
 
 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน