รมว.วธ.เป็นประธานแถลงข่าว "โครงการแปลหนังสือ วรรณคดี และวรรณกรรมแห่งชาติอาเซียน"


 
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าว “โครงการแปลหนังสือ วรรณคดี และวรรณกรรมแห่งชาติอาเซียน” โดยมี นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผศ.ดร.ปณิธิ หุ่นแสวง ประธานมูลนิธิวิชาหนังสือ นายมกุฏ อรฤดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๕ ร่วมแถลงข่าว และมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นักประพันธ์ นักแปล และนักเขียนจากกลุ่มประเทศอาเซียน เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศอาเซียน มูลนิธิวิชาหนังสือ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอาเซียนจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และศิลปินแห่งชาติ คัดสรรหนังสือจากประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งในปีนี้มีจำนวน ๑๓๐ ชื่อเรื่อง นำมาแปลเป็นภาษาไทย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของแต่ละประเทศผ่านวรรณกรรม และหนังสือประเภทต่างๆ โดยใช้หนังสือเป็นสื่อกลาง ซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
 
 
 
 

ที่มา:รัฐบาลไทย