การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓


 
นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำหนดเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยการเยือนมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีนท่ามกลางสถานการณ์ความท้าทายในภูมิภาคและโลก รวมถึงสถานการณ์โรคโควิด-๑๙
 
ในการเยือนไทยครั้งนี้ นายหวัง อี้ มีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล และหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่กระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในกรอบทวิภาคีและภูมิภาค รวมถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์โควิด-๑๙
 
ในตลอดระยะเวลาที่พำนักในประเทศไทย มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนและคณะจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙ ของฝ่ายไทยอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนชาวไทยโดยรวม  
 
 
 
 

ที่มา:กระทรวงการต่างประเทศ