นายกรัฐมนตรี ยินดีบริษัทจากจีน เล็งเห็นศักยภาพของไทยในการเป็นฐานการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียน


 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้การต้อนรับ นายเจียหมิง จาง ประธานบริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ ภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย (Great Wall Motor) พร้อมคณะผู้บริหาร โดยนายกรัฐมนตรี ยินดีที่บริษัทฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพของไทยในการเป็นฐานการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะการส่งเสริมตลาดรถยนต์ไฟฟ้าประเภท xEV (Electric Vehical) สอดคล้องกับนโยบาย BCG (Bio-Circular-Green Economy) ของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานน้ำมันเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
 
ด้านนายเจียหมิงฯ ชื่นชมศักยภาพของไทยด้านการผลิตยานยนต์ ซึ่งตรงกับแนวทางของบริษัทฯ ที่เน้นการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งนี้ นอกจากไทยจะได้เปรียบทางยุทธศาสตร์แล้ว ยังมีการดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริม และดึงดูดการลงทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ วางแผนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไตรมาสแรกที่จำนวน 80,000 คัน และมุ่งหวังจะดำเนินการลงทุนในไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิต และส่งออกรถยนต์ในภูมิภาคอาเซียนซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการจ้างงานและการพัฒนาทักษะแรงงานด้านต่าง ๆ ให้กับคนไทยเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตอีกด้วย
 
โอกาสนี้ บริษัทได้มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์จำนวน 500,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของไทยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยสนับสนุนเป็นเวชภัณฑ์แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 อีกด้วย
 
 
 
 
 

ที่มา:Independent News Network