กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ แนะ "สินค้าประเภทแมลงทอด" ใช้ FTA ส่งออกตลาดจีน-อาเซียน เพิ่มมูลค่าการค้า


 
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันสินค้าอาหารจากแมลงกำลังได้รับความนิยมจากทั่วโลก ทำให้มีแนวโน้มขยายตลาดได้ดีในต่างประเทศจึงได้แนะนำเกษตรกรและผู้ประกอบการให้ใช้ประโยชน์จาก FTA 13 ฉบับ ที่ไทยทำกับประเทศคู่ค้า 18 ประเทศ เช่น อาเซียน จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งได้ยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าแมลงเพื่อบริโภคที่ส่งออกจากไทยแล้ว เพื่อใช้สร้างแต้มต่อทางการค้าและขยายส่งออกไปตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น
 
 
 
 
ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์