สหรัฐฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทางทหาร 14 ประเทศ


เว็บไซต์ของกองบัญชาการภาคพื้นอินโด-แปซิฟิกของสหรัฐฯ (INDOPACOM) เมื่อ 7 ก.ย.64 เผยแพร่ผลการประชุมหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทางทหารประจำภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 (Indo-Pacific Intelligence Chiefs Conference-IPICC) จัดขึ้นระหว่าง 5-7 ก.ย.64 ที่รัฐฮาวาย ในหัวข้อ Overcoming Global Intelligence Challenges through Partnership เพื่อกระชับความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทางทหาร 14 ประเทศ เกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อเสถียรภาพในภูมิภาคและขีดความสามารถทางทหาร ภัยคุกคามจากการก่อการร้ายและนักรบต่างชาติที่เดินทางกลับประเทศ ความมั่นคงทางทะเล ความท้าทายในพื้นที่สีเทา (gray zone) และการแข่งขันยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
 
โดยการประชุมครั้งนี้มีประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วม ได้แก่ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม (ไทยไม่ได้เข้าร่วม)
 
 
 
ที่มา สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 
 
 
 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์