อาเซียนร่วมมือสนับสนุนโครงการด้านสื่อและสนเทศ ปี 2565


อาเซียนร่วมมือสนับสนุนโครงการด้านสื่อและสนเทศ ปี 2565
 
ผู้แทนสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมหารืออย่างไม่เป็นทางการกับผู้ประสานงานคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศจากอีก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน เกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนวัฒนธรรมอาเซียนในปี 2565 ทั้งหมด 7 กิจกรรม อาทิ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ครั้งที่ 10 การร่วมผลิตสารคดี และการประกวดคลิปวิดีโอ เป็นต้น 
 
กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการสร้างการตระหนักรู้และส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน ที่เน้นกลุ่มเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของอาเซียนในอนาคต และยังเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในทุกประเทศสมาชิก โดยให้ความสำคัญกับประเด็นที่กำลังเป็นความท้าทายของภูมิภาค คือ การรับมือกับข่าวลวง การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์รวมถึงการประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19
 
 
 
 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์