เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Muhadjir Effendy รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่


 

     เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Muhadjir Effendy รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยได้หารือถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศในด้านการศึกษาและวัฒนธรรม และความร่วมมือภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง และการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาฉบับใหม่ ตลอดจนการเยือนอินโดนีเซียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในเดือนกรกฎาคม ศกนี้

 

 

http://www.mfa.go.th/

ที่มา:กระทรวงการต่างประเทศ