เวียดนามเล็งลงทุนเรือท่องเที่ยวในไทย


 
    นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า นาย Ta Quang Ngoc (ตะ กวาง หง็อก) ประธานสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย (Representative of Vietnam-Thailand Friendship Association) ได้นำคณะนักธุรกิจจากเวียดนาม 70 ราย เดินทางมาศึกษาศักยภาพและลู่ทางการลงทุนในประเทศไทย พร้อมเข้าหารือกับบีโอไอเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน 
    เบื้องต้นมีนักธุรกิจหลายรายที่ร่วมเดินทางมากับคณะครั้งนี้เตรียมที่จะเข้ามาลงทุนและดำเนินกิจการด้านการค้า โดยอาจเริ่มต้นด้วยการหาหุ้นส่วนธุรกิจ ก่อนที่จะเข้ามาลงทุนตั้งกิจการในอนาคต อาทิ นักธุรกิจที่ดำเนินกิจการขนส่งทางเรือ กิจการอู่ต่อเรือรายใหญ่ของเวียดนามสนใจลงทุนในกิจการเดินเรือท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมระหว่างประเทศไทยผ่านจังหวัดจันทบุรีไปสู่ทางใต้ของประเทศเวียดนามซึ่งจะกระตุ้นให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศเติบโตมากขึ้น 
     นอกจากนี้ ยังมีนักลงทุนที่เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากมะพร้าว อาหารทะเล และผู้ผลิตนวัตกรรมทางทันตกรรม ผู้ผลิตเครื่องนอนต้องการหาหุ้นส่วนทางธุรกิจเพื่อขยายฐานลูกค้าในประเทศไทยก่อนที่จะเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานผลิต นายโชคดี กล่าวว่า คณะนักธุรกิจจากเวียดนามชุดนี้เป็นคณะแรกที่เข้ามาดูลู่ทางด้านการลงทุนในประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการลงทุนของเวียดนามที่เปลี่ยนจากเดิมเน้นดึงการลงทุนเข้าไปในประเทศด้านเดียว เป็นส่งเสริมให้นักธุรกิจออกไปลงทุนต่างประเทศควบคู่ไปด้วย หรือเป็นรูปแบบการค้าและการลงทุน 2 ทาง เพื่อขยายโอกาสและหาตลาดใหม่ ๆ เช่นเดียวกับนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทย โดยที่ผ่านมามีสายการบินจากเวียดนามที่ได้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้ว และจะมีกิจการอื่น ๆ เข้ามาลงทุนอีกมากในอนาคต โดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ ซึ่งมีส่วนรองรับกับยุทธศาสตร์แผนการท่องเที่ยวระยะยาวของประเทศไทย ที่มุ่งดึงนักธุรกิจด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยวเข้ามาลงทุนเพื่อให้ไทยเป็นฐานสำคัญและเป็นจุดหมายปลายทางในการดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่อาเซียน 
    อย่างไรก็ตาม ประเทศเวียดนามยังเป็นหนึ่งในประเทศกลุ่มอาเซียนที่บีโอไอมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้นักธุรกิจไทยที่มีศักยภาพและความพร้อมเข้าไปลงทุน โดยช่วงครึ่งหลังของปีนี้จะจัดคณะนักลงทุนไทยเดินทางไปดูพื้นที่ที่น่าสนใจลงทุนในประเทศเวียดนาม อาทิ ท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น
 
 
 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน