อัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้ให้การต้อนรับคณะอดีตครูอาจารย์ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม


 

    เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล อัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้ให้การต้อนรับคณะอดีตครูอาจารย์ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม รวม ๘๔ คน ซึ่งได้เดินทางกลับมาเยือนเวียดนาม ซึ่งเป็นแผ่นดินเกิดของบรรพบุรุษ โดยอัครราชทูตได้กล่าวถึงความสำคัญของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ที่เป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ผู้แทนครูอาจารย์ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามได้แสดงความยินดีที่ได้กลับมาเยือนเวียดนาม พร้อมทั้งแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และรัฐบาลไทย ที่ได้เกิดในเมืองไทย และพร้อมที่จะช่วยส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป 

 

 

http://www.mfa.go.th/

ที่มา:กระทรวงการต่างประเทศ