อธิบดี ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องรับรอง


 

    วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางสุพัตรา  ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr. Nguyen Hai Bang, เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือข้อราชการ โดยมี น.ส. สายัณห์ กองโกย ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ น.ส. อัธยา มีแม่นวิทย์ ผอ. ส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 

 

http://www.tica.thaigov.net

ที่มา:กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ