สถ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระดับภูมิภาค ญี่ปุ่น - ไทย จากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่น (J.CLAIR) ประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์


 
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 10.00 - 11.30 น. คณะดูงานจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่น (J.CLAIR) จำนวน 26 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาท้องถิ่น กล่าวต้อนรับ บรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนของที่ระลึก
 
ทั้งนี้ได้บรรยายสรุปในหัวข้อ "การปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย สถาณการณ์ปัจจุบันและความท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" และข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกันตอบข้อซักถามจากคณะศึกษาดูงานดังกล่าว ทั้งนี้ คณะศึกษาดูงานได้ให้ความสนใจโดยการซักถามข้อมูลและพึงพอใจสำหรับคำตอบที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา:กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น