ภาคเอกชนเร่ง 'ด่านบ้านฮวก' ฝันค้าชายแดนเดือนละ 30 ล้าน


 
โกวิท ไชยเมือง ประธานชมรมพ่อค้า อ.เชียงคำ เปิดเผยว่า มีข้อมูลมูลค่าการค้าชายแดนที่ผ่านด่านบ้านฮวกในปัจจุบันจากผู้ที่ทำการค้ากับเพื่อนบ้านผ่านจุดดังกล่าว พบว่า แต่ละเดือนมูลค่าการค้าไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท เฉลี่ยปีหนึ่งมูลค่าการค้าชายแดน ณ ด่านบ้านฮวกไม่ต่ำกว่า 350 ล้านบาท นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่พบช่องทางการประกอบอาชีพได้อีกมาก ดังนั้นข้อมูลสำคัญๆ ทั้งด้านมูลค่าการค้า ความพร้อมเรื่องสาธารณูปโภค ความต้องการของประชาชน จะถูกส่งต่อไปยังสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เพื่อเร่งให้ความเห็นชอบในการเปิดจุดผ่อนปรนบ้านฮวกเป็นด่านถาวรต่อไป
 
อนุศาสตร์ สุริยา กำนัน ต.ภูซาง กล่าวว่า ความสัมพันธ์ของประชาชนในบ้านฮวก อ.ภูซาง กับประชาชนบ้านปางมอน เมืองคอบ แขวงไซยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน (สปป.) ลาว มีมาอย่างยาวนาน แม้นว่าย้อนหลังไปก่อนปี 2527 จะมีการปิดช่องทางกิ่วหก แต่ด้วยความเป็นพี่น้องจึงได้มีการใช้ช่องทางเดินเข้า-ออกติดต่อกัน จนพัฒนามาสู่การค้าระหว่างเมืองชายแดน และเป็นการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน
 
“ขณะนี้ จ.พะเยา ได้มีการผลักดันเพื่อขอยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก ที่ช่องทางกิ่วหก ให้เป็นด่านถาวรบ้านฮวก เพื่อให้สามารถติดต่อค้าขายและมีสัมพันธไมตรีระหว่าง 2 ประเทศ ดียิ่งขึ้น ซึ่งยังเป็นที่คาดหวังอย่างยิ่งว่าประชาชนในพื้นที่และพี่น้องในฝั่งลาวกำลังรอคอยอย่างใจจดจ่อเพื่อให้รัฐบาลไทยมีการเปิดด่านถาวรบ้านฮวกโดยเร็วที่สุดต่อไป”
 
ด้าน ประสงค์ สะสมวัฒนากูล นายก อบต.ภูซาง กล่าวว่า เข้าใจดีว่าการเปิดด่านถาวรบ้านฮวกมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและเป็นห่วงผลกระทบที่จะตามมา แต่มองว่าสิ่งสำคัญคือต้องมองอนาคตที่กำลังจะมาถึง ผลประโยชน์ภาพรวมของส่วนรวมของจังหวัดภาคเหนือและประเทศไทย ที่จะได้รับผลประโยชน์จากการเปิดด่านถาวรบ้านฮวก ซึ่งความได้เปรียบของด่านบ้านฮวก ติดต่อกับ 5 จังหวัดของประเทศเพื่อนบ้าน และยังสามารถเดินทางไปในประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้อีกหลายประเทศ เมื่อมีการเปิดด่านถาวรบ้านฮวกแล้ว สิ่งที่เป็นข้อกังวลว่าจะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคนั้น ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ มั่นใจว่าทุกปัญหาที่เป็นข้อกังวลสามารถรับมือและแก้ไขได้ ขอเพียงให้ด่านบ้านฮวกเปิดเป็นด่านถาวรได้ก่อน
 
เช่นเดียวกับ วิรัตน์ ใจอารี ผู้ใหญ่บ้านบ้านฮวก หมู่ 12 ต.ภูซาง ก็เห็นพ้องว่า ขอให้มีการเปิดจุดผ่อนปรนบ้านฮวกให้เป็นด่านถาวรก่อน อย่าเพิ่งกังวลกับปัญหาที่ยังมาไม่ถึงมากนัก“จะทำอย่างไรก็ได้ ขอให้มีการเปิดด่านบ้านฮวกเป็นด่านถาวรก่อน เพราะทุกวันนี้ผู้คนที่เข้าไปประกอบธุรกิจ หรือเดินทางเข้า-ออก ผ่านช่องทางดังกล่าว ยังพบข้อจำกัดอีกมากมาย ดังนั้นทำให้สามารถเปิดเป็นด่านถาวรได้ เมื่อกฎหมายรองรับให้ดำเนินการสิ่งใดๆ สะดวกขึ้น ย่อมสามารถป้องกันหรือแก้ไขปัญหาได้แน่นอน”
 
 
 
 

ที่มา:โพสต์ทูเดย์