จ.หนองคาย เจรจาจับคู่ธุรกิจการค้า 3 ประเทศ ไทย สปป.ลาว เวียดนาม


 
จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมการเจรจาจับคู่ทางธุรกิจ 3 ประเทศ 9 จังหวัด เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง มีนักธุรกิจและผู้ประกอบการจับคู่ธุรกิจกันได้ถึง 15 คู่ มูลค่ากว่า 61 ล้านบาท
 
(18 ม.ค. 61) เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมรอยัลนาคาราหนองคาย เขตเทศบาลเมืองหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดกิจกรรม การเจรจาจับคู่ทางธุรกิจ 3 ประเทศ 9 จังหวัด ซึ่งจัดโดยจังหวัดหนองคายร่วมกับพาณิชย์จังหวัดหนองคาย
 
สำหรับกิจกรรมการเจรจาจับคู่ทางธุรกิจ 3 ประเทศ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการจังหวัดหนองคาย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือกันทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวกับประเทศในอนุภาคลุ่มน้ำโขง และเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ขยายการค้า การลงทุน เชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ
 
ผู้ร่วมงานในครั้งนี้มีนักธุรกิจและผู้ประกอบการจากประเทศไทย สปป.ลาว และเวียดนามเข้าร่วมกว่า 89 ราย และได้มีการจับคู่ธุรกิจการค้ากันได้ 15 คู่ มูลค่ากว่า 61 ล้านบาท
 
 
 
 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน