จ.นครพนม นำวิถีชนเผ่าไทนคร 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ชุมชน


 
จังหวัดนครพนม นำวิถีชนเผ่าไทนคร 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ ดึงเอกลักษณ์โดดเด่นของชนเผ่าออกมาส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชน เศรษฐกิจจังหวัดนครพนมในทุกมิติ
 
ที่หอแห่งชาติสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงานวันรวมชนเผ่าไทนคร 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ ซึ่งจังหวัดนครพนม จัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญของจังหวัดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอินโดจีน
 
ภายใต้แนวคิด "รื่นเริง ร้องรำ แลกเปลี่ยน เรียนรู้” เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม ได้รับประสบการณ์กิจกรรมการท่องเที่ยวและได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเอกลักษณ์ในชาติพันธุ์ที่งดงามน่าชื่นชม ได้สัมผัสรับรู้เรื่องราวและเติบโตเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีความยั่งยืน และสร้างรายได้กับชุมชน เศรษฐกิจจังหวัดนครพนมในทุกมิติ
 
นอกจากนี้ ยังมีความก้าวหน้าในการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง โดยมีความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมเปิดตัว ผ้าย้อมสมุนไพรและไม้มงคล รวมถึงผ้าเอกลักษณ์ประจำชนเผ่า ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึก
 
โดยกิจกรรมจัดขึ้นวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 ชมการแสดงลานวัฒนธรรมวิถีชีวิตชนเผ่าไทนคร ดนตรีวิถีชีวิตและวัฒนธรรม การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดนตรี ในบทเพลงพระราชนิพนธ์ จากวงดนตรี แจ๊สออเคสตร้า Biggles Big Band จากกรุงอัมสเตอร์ดัม กับวงออเคสตร้า และวงโปงลาง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม การแสดงของศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
 
 
 
 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน