เชียงราย-แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว หารือสร้างสัมพันธ์แน่นแฟ้น และจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างม่วนซื่น


 
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ ท่าน ปอ. คำพัน เผยยะวง เจ้าแขวง แขวงบ่อแก้ว ซึ่งได้นำรองเจ้าแขวง และคณะ พร้อมเจ้าเมืองห้วยทราย เจ้าเมืองต้นผึ้ง และเจ้าเมืองปากทา สปป.ลาว เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีต่อกันของจังหวัดเชียงรายกับแขวงบ่อแก้ว การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้า การลงทุนการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
 
ยังกล่าวอีกว่า จังหวัดเชียงรายได้ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ผ่านการค้า การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว การจัดงานสงกรานต์สบายดีปีใหม่ร่วมกันเมื่อปีที่ผ่านมาได้รับคำชื่นชมมากมาย และในปีนี้จะจัดงานปีใหม่ร่วมกันอีก เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงาม เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่น ระหว่างราษฎรในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
 
ทั้งนี้ ท่าน ปอ. คำพัน เผยยะวง เจ้าแขวง แขวงบ่อแก้ว กล่าวว่า แขวงบ่อแก้วและจังหวัดเชียงรายมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันมายาวนาน และมีการพบปะกันหลายครั้ง รัฐบาลไทยให้ความสำคัญในการพัฒนา การเชื่อมโยงในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์สำคัญร่วมกัน
 
แขวงบ่อแก้วเป็นเมืองสำคัญที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเฉพาะชาวยุโรป และเป็นประตูสำคัญไปสู่ประเทศจีน ซึ่งพร้อมร่วมมือกับจังหวัดเชียงรายในการค้าชาย การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การท่องเที่ยว โดยการจัดกิจกรรมร่วมกัน เหมือนเช่นปีที่ผ่านมา ที่มีการจัดงานสงกรานต์สบายดีปีใหม่ ที่เกาะดอนโป่ง เมืองห้วยทราย ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวลาว ชาวไทย และนักท่องเที่ยวอย่างมาก
 
 
 
 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน