ผู้แทนองค์การสภาพัฒนาการค้าอ่องกง HKTDC เยี่ยมชมศูนย์ ASEAN DESIGN & BUSINESS CENTER


 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับผู้แทนจากองค์การสภาพัฒนาการค้าอ่องกง (Hong Kong Trade Development หรือ HKTDC เข้าเยี่ยมชมศูนย์ ASEAN DESIGN & BUSINESS CENTER ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ สาขาถนนสิงหราช และแนะนำภารกิจเกี่ยวกับ HKTDC ในเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการค้านอกประเทศของฮ่องกงทั้งในส่วนของสินค้าและการให้บริการเพื่อขยายธุรกิจในตลาดสากลและเพิ่มจำนวนบริษัทนานาชาติที่ใช้ฮ่องกงเป็นเวทีทางการค้าในรูปแบบต่างๆ โดยสร้างโอกาสสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการในฮ่องกงที่มีคู่ค้าในต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยการอำนวยความสะดวกในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมทางการตลาด การจับคู่ทางธุรกิจ ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ รวมไปถึงโปรแกรมการพัฒนาธุรกิจ
 
HKTDC มอบโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ งานแสดงสินค้าที่จัดขึ้น ณ Hong Kong Convention and Exhibition Centre ตลาดออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ hktdc.com และการ จุดประกายความรู้และแนวคิดใหม่สำหรับกลุ่ม SMEs จากเครือข่ายทั่วโลกที่จะมารวมพลังขับเคลื่อนการไปพร้อมกันในการประชุมระดับนานาชาติ
 
การเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ ในครั้งนี้ HKTDC ได้มองเห็นศักยภาพของสินค้าที่จัดแสดง และสนใจที่จะมาแนะนำกิจกรรมและโครงการที่จะจัดขึ้นในอนาคตให้กับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสำนักงานฯ เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าต่อไป
 
 
 
 

ที่มา:เชียงใหม่นิวส์