มุกดาหาร - แขวงสะหวันนะเขต จัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และ ODOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน


 
นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ ท่านบุญมา เกดเกสอน หัวหน้าแผนกต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันะเขต สปป.ลาว ร่วมกันแถลงข่าว การงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และODOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ปี 2561 (2 เม.ย. 2561)
 
ผู้ว่าราราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และODOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ปี 2561 เป็นปีที่ 7 ที่จัดติดต่อกัน โดยหมุนเวียน กันเป็นเจ้าภาพสลับกันไปสำหรับปี 2561 กำหนดจัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขามุกดาหาร ระหว่างวันที่ 4 – 8 เมษายน 2561 รวม 5 วัน
 
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ผลิตสินค้าชุมชน ทั้งสองประเทศในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้โดยตรง และสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในฐานะเมืองคู่แฝด ที่ได้ลงนาม MOU เมืองการค้า การท่องเที่ยว ศึกษาและวัฒนธรรมร่วมกัน
 
นางศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร และท่านบุญมา เกดเกสอน หัวหน้าแผนกต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กล่าวว่า ภายในงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และODOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน มุกดาหาร – สะหวันนะเขต ได้มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดมุกดาหาร 30 บูท ผู้ประกอบการ OTOP จากกลุ่มสนุก ( สกลนคร นครพนม ) จำนวน 10 บูท เครือข่าย OTOP ต่างจังหวัด 20 บูท และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ODOP จาก สปป.ลาว จำนวน 10 บูท รวมทั้งสิ้น 70 บูท จัดแสดงและจำหน่าย ซึ่งกิจกรรมในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การแสดงมินิคอนเสิร์ต การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การเจรจาคู่ธุรกิจการค้าอีกด้วย
 
 
 
 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน