งาน "กอดรัก 3 + 4 เมืองเชียงราย - บ่อแก้ว" เชื่อมโยงการท่องเที่ยว ไทย - สปป.ลาว สู่อาเซียน


        นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดโครงการท่องเที่ยวเชื่อมโยง ไทย – สปป.ลาว สู่อาเซียน ภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้ชื่องาน "กอดรัก 3 + 4 เมืองเชียงราย - บ่อแก้ว ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2559 ที่ บริเวณลานที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชายแดนและสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกทั้งเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา ระหว่าง 2 ประเทศ โดยกำหนดให้มีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 7 ตุลาคม นี้
       สำหรับกิจกรรมภายในงานจัดให้มี การแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ชุมชน การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชายแดนสำหรับท้องถิ่น มหกรรมอาหารท้องถิ่น การแสดงสินค้าพื้นเมือง การแสดงศิลปวัฒนธรรมสองฝั่งโขง การแสดงมินิไลท์แอนด์ซาวด์ "ความสัมพันธ์สองฝั่งโขง” การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าพื้นเมือง กิจกรรม "ปั่น ชิว ชิว ชมวิว ริมฝั่งโขง” เส้นทางปั่นจากเมืองโบราณเชียงแสน สู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญตามริมฝั่งโขง และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเชื่อมความสัมพันธ์ ไทย-สปป.ลาว
 
 
 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์