กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร


 

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ และนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมด้วย ทั้งสองฝ่ายหารือถึงแนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการ และประเด็นความร่วมมือเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไทย-ลาว ในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และท่องเที่ยว 

 

 

http://www.mfa.go.th/

ที่มา:กระทรวงการต่างประเทศ