ญี่ปุ่นมอบรถแทรม ให้ชาวขอนแก่นได้ทดลองใช้พฤศจิกายนนี้


 
นายกเทศมนตรีเมืองฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น ยินดีให้การสนับสนุนส่งรถแทรมให้ทดลองใช้วิ่งในจังหวัดขอนแก่นเดือนพฤศจิกายนนี้ ทดลองลดปัญหาการจราจรติดขัด พร้อมผลักดันให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมระบบราง นำร่องวิ่งรอบบึงแก่นนคร
 
ที่อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาทดลองระบบรางและต้นแบบรถแทรมขนาดเท่าของจริง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ หลังได้รับข่าวดีจากทาง Mr.Kazumi Matsui นายกเทศมนตรีเมืองฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น ในการสนับสนุนมอบรถแทรม หรือ รถราง ให้ชาวขอนแก่นได้ทดลองใช้ คาดว่าจะสามารถวิ่งได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาการจราจรติดขัด พร้อมทั้งผลักดันเมืองขอนแก่นเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมระบบราง ซึ่งจะนำร่องทดลองวิ่งบนถนนรอบบึงแก่นนครและถนนสีนวล ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งรถแทรมหรือรถรางนี้มีทั้งหมด 36 ที่นั่ง รองรับผู้โดยสารได้จำนวน 80 คน หากได้ผลตอบรับดี จะขยายเส้นทางไปบนถนนหน้าเมืองและกลางเมือง ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจและสถานที่ตั้งของหน่วยงานสำคัญต่างๆ ของจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสาน โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับทางเทศบาลนครขอนแก่นเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการจัดทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ พร้อมทั้งการจัดทำประชาพิจารณ์กับการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 
พร้อมกันนี้ยังได้สร้างห้องทดลองระบบรางขนาดเท่าของจริง ในระยะทาง 4 กิโลเมตรจะมีการสร้างรางทุกชนิด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษา ของนักศึกษาและประชาชนทั่วไป และสามารถให้นักวิจัยมาทำงานวิจัยในด้านTrack work ชนิดต่างๆได้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบายของรัฐบาลด้วย
 
 
 
 

ที่มา:วอยซ์ทีวี