จ.อุบลฯ - สปป.ลาว ร่วมตรวจเข้มไวรัสโคโรนา บริเวณด่านชายแดน


 
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นายอุทัย ทองเดช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายอำเภอสิรินธร และนายด่านศุลกากรช่องเม็ก หัวหน้าส่วนควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และแพทย์ผู้ตรวจคนเข้าเมืองช่องเม็ก ผู้แทนนายแพทย์สาสุขจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนสำนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ 10 พร้อมด้วยผู้แทน แขวงจำปาสัก สปป.ลาว นำโดย ดร.เวียงสี สุภักดี รองหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสัก พร้อมด้วยทีมงานระบาดจากแผนกสาธารณสุขแขวง/ทีมงานระบาดจากเมืองโพนทอง และด่านควบคุมโรคด่านสากลวังเต่า สปป.ลาว ประชุมเข้มที่ด่านชายแดนช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลฯ 
 
ทั้งนี้ เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ และกำหนดมาตรการการป้องกันโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เพื่อผนึกกำลังบูรณาการติดตามมาตรการด้านการป้องกัน มาตรการการคัดกรอง และเพิ่มพื้นที่คัดกรอง ได้แก่ สนามบิน บขส. จุดผ่านแดนไทย-ลาวและกัมพูชา โดยเฉพาะด่านสากลช่องเม็ก มาตรการคัดกรอง คัดแยกห้องควบคุมโรค ณ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ มาตรการสร้างการรับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น การสื่อสาร มอบให้รองผู้ว่าฯ นายอำเภอในพื้นที่ อปท.ทุกแห่ง สถานศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และเพื่อเตรียมความพร้อมในมาตรการต่างๆ ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ดังกล่าวที่จังหวัดอุบลราชธานียังไม่มีรายงานพบผู้ป่วยที่มาจากพื้นที่เสี่ยงและเฝ้าระวังแต่อย่างใด มีการเตรียมป้องกันควบคุมตามแนวชายแดนไทย ลาว กัมพูชา อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะที่ด่านช่องเม็กซึ่งเป็นด่านสากล ซึ่งมีประชาชนเข้าออกวันละ 2-3 พันคน ในจำนวนนี้จะมีคนจีนประมาณ 8-9 คน ผ่านเข้า-ออก ทุกวัน 
 
อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบให้รองผู้ว่า นายอำเภอ และ สสจ. รับผิดชอบพื้นที่เพื่อติดป้องกันอย่างใกล้ชิด และกำหนดประชุมทุกวันเพื่อติดตามสถานการณ์ใน 3 ประเด็นที่สำคัญได้แก่ การติดตามฝุ่นละอองหมอกควัน PM 2.5 การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง โรคที่มากับฤดูแล้ง โรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งการติดตามควบคุมการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ อย่างใกล้ชิดทุกวัน 
 
รวมทั้งได้มอบวัสดุอุปกรณ์การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ แนะกินร้อน  ช้อนกลาง ล้างมือ ปลอดภัยแน่นอน พร้อมออกตรวจพื้นที่คัดกรองจุดผ่านแดนสากลช่องเม็ก และนำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทำความสะอาดบริเวณด่านชายแดนไทย-สปป.ลาว ที่ช่องเม็กด้วย 
 
 
 
 
 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน