เกาหลีใต้ - จังหวัดหนองคาย หารือแลกเปลี่ยนการเป็นเมืองพี่น้อง (Sister Cities)


 
(12 ก.พ. 63) ที่ห้องประชุมพระใส ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคาย ร่วมให้การต้อนรับ 
 
นายลี อุก ฮอน (H.E. Mr.Lee Wook-heon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
 
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ไทยและเกาหลี ได้มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันมีการประสานงานกัน ในส่วนของจังหวัดหนองคาย ประเทศไทย มีความสำคัญเช่นกัน โดยมีพื้นที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งก็จะมีประชากรชาวเกาหลีที่อาศัยอยู่ได้ใช้เส้นทางผ่านจังหวัดหนองคาย อยากให้ช่วยดูแลคนเกาหลีที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดหนองคาย นอกจากนี้ หารือแลกเปลี่ยนการเป็นเมืองพี่น้อง (Sister Cities) รวมทั้งในการที่จะมาร่วมมือพัฒนาในจังหวัดหนองคาย
 
ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้เสนออยากให้ชาวเกาหลีมาลงทุนที่จังหวัดหนองคาย เนื่องจากเป็น 1 ในจังหวัดที่ประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งผู้มาลงทุนจะได้รับสิทธิการลดภาษี รวมทั้งการรองรับด้านการค้าขายเมื่อการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจากจีนถึงเวียงจันทน์ ดำเนินการแล้วเสร็จในเร็ว ๆ นี้ ในส่วนด้านการท่องเที่ยว 
 
ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีมาท่องเที่ยวที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหลากหลาย ซึ่งทางเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย จะได้นำไปประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และการประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวเกาหลีมาท่องเที่ยวที่จังหวัดหนองคาย จากข้อมูลปี 2562 มีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีมาเที่ยวประเทศไทย จำนวน 1 ล้าน 9 แสนคน
 
 
 
 
 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน