เปิดด่านสากลปางมอน เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทย - ลาว


 
เปิดแล้วอย่างเป็นทางการด่านสากลปางมอน เมืองคอบ แขงไซยะบูลี สปป.ลาว เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทย - ลาว 
 
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดด่านสากลปางมอนอย่างเป็นทางการ ณ ด่านสากลปางมอน เมืองคอบ แขวงไซยะบูลี โดยมีนายทองสะหวัน พมวิหาน รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว พร้อมด้วยรองเจ้าแขวงไซยะบูลีและหลวงพระบาง ตลอดจนนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย และ สปป. ลาว เข้าร่วมด้วย
 
ด่านสากลปางมอนตั้งอยู่ที่เมืองคอบ แขวงไซยะบูลี ตรงข้ามจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เมื่อปี 2535 รัฐบาล สปป. ลาวได้อนุมัติให้เปิดด่านประเพณีปางมอน เพื่ออำนวยความสะดวกการค้าขายและการเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนเมืองคอบ แขวงไซยะบูลี กับอำเภอภูซางและอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
 
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) (NEDA) ได้ช่วยปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จังหวัดพะเยา) - เมืองคอบ - เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ - บ้านปากคอบ - บ้านก้อนตื่น แขวงไชยะบูลี มูลค่า 1,390 ล้านบาท ซึ่งเชื่อมโยงจังหวัดพะเยากับแขวงไชยะบูลีและแขวงบ่อแก้ว และสร้างอาคารทำการด่านสากลปางมอนด้วย
 
การยกระดับจุดผ่านแดนดังกล่าวขึ้นเป็นด่านสากลเป็นไปตามผลการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย – ลาว ครั้งที่ 10 เมื่อเดือนกันยายน 2560 การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย - ลาว ครั้งที่ 21 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (JCR) ไทย - ลาว เมื่อเดือนธันวาคม 2561 ฝ่ายไทยได้ยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวกเป็นจุดผ่านแดนถาวรเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561
 
ด่านสากลปางมอนตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของอนุภูมิภาคที่สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่าง 8 แขวงภาคเหนือของ สปป. ลาว กับภาคเหนือตอนบนของไทย ซึ่งจะช่วยให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ
 
 
 
 
 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน