จ.นครพนม จัดงานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่านครพนมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอินโดจีน


 
    นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า จังหวัดนครพนมจัดโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญของจังหวัดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอินโดจีน กิจกรรมการจัดงานวันรวมชนเผ่าไทนคร 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 น. ที่ลานแลนด์มาร์คพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
    เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น วิถีชีวิตชนเผ่า 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ จังหวัดนครพนม และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมีการแสดงรำชุด ออนซอนนครพนม ของแต่ละชนเผ่า การแสดงรำศรีโคตรบูรณ์ จึงขอเชิญชาวนครพนมร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน การแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง ชุดผ้าไทย หรือชุดตามชนเผ่า
 
 
 
 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน