เตรียมจัด "คลินิกนักลงทุน 2017" เสริมศักยภาพเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก


 
    นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประชุมคณะทำงานดำเนินการส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เตรียมจัดงาน "คลินิกนักลงทุน 2017 " ภายใต้โครงการ "เพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2560 ที่ห้างโรบินสัน อ.แม่สอด จ.ตาก โดยที่ประชุมได้หารือ เรื่องกำหนดการจัดงาน รูปแบบ สถานที่ การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม แผนผังการจัดงาน ทั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการรับทราบแนวทางการจัดงานและสามารถดำเนินการตามภารกิจได้อย่างเรียบร้อย (3 มิ.ย. 60 ) ที่ห้องประชุมทีลอซู ศาลากลางจังหวัดตาก
    ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมการให้บริการข้อมูลสำหรับนักลงทุน นิทรรศการส่งเสริมการลงทุน การจัดหาแหล่งเงินทุน การจับคู่ทางธุรกิจ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับกับช่องทางการสร้างโอกาส เสริมศักยภาพการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และชมนิทรรศการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
    นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ โดยผู้แทนจากองค์กรต่างๆ ในหลายหัวข้อ เช่น เปิดพื้นที่การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก, บีโอไอกับมาตรฐานการส่งเสริมการลงทุน SMEs ,ทิศทางการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากสู่ยุค Thailand 4.0 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเปิดตลาดนัดแรงงาน การแสดงสินค้าการเกษตรและสินค้า OTOP สองแผ่นดิน ตาก-เมียวดี
    จังหวัดตากจึงขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน "คลินิกนักลงทุน 2017 " ในวันและเวลาดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โทรศัพท์ 0-5553-2263 หรือสำนักงานจังหวัดตาก โทรศัพท์ 0-5551-1503 ในวันและเวลาราชการ
 
 
 
 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน