จ.ประจวบคีรีขันธ์ เตรียมจัดงาน สิงขร - มะริด แฟร์ 2017 เชื่อมเศรษฐกิจไทยเมียนมา


 
    นำสินค้าของดีใน 33 จังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดน จัดแสดงและจำหน่ายร่วมกับสินค้าจากเมียนมา เชื่อมโยงเศรษฐกิจ 2 ประเทศ
    นายอุดม ศรีสมทรง พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีการสถาปนาความเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัดมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และได้มีการสานสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันที่ 25 – 29 สิงหาคม 2560 จะมีการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า สิงขร – มะริด แฟร์ 2017 ตามโครงการส่งเสริมการค้าชายแดนเชื่อมโยงเศรษฐกิจสิงขร – มะริด โดยผู้ประกอบการไทยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน 33 จังหวัดจะนำสินค้าโอทอป ของดีแต่ละจังหวัดมาจัดแสดงและจำหน่ายร่วมกับผู้ประกอบการเมียนมาที่นำสินค้าโอทอป สินค้าพื้นเมือง สินค้าประมง มาออกร้านภายในงานจำนวน 100 ร้านค้า ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 หน้าศาลากลางจังหวัดฯ พร้อมเชิญชวนชาวเมียนมาเข้าร่วมงานเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของดีของไทยโดยเฉพาะสินค้าในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
    นอกจากนี้ จะมีการเปิดเวทีให้ผู้ประกอบการทั้ง 2 ประเทศได้เจรจาจับคู่ธุรกิจเพื่อนำเข้าสินค้าไปจำหน่ายในประเทศของตนเองอีกด้วยเพื่อเป็นการสร้างช่องทางตลาดส่งออกและรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจการค้าชายแดน
 
 
 
 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน