การเยือนบังกลาเทศของ รมว.กต. ในฐานะประธานอาเซียน ระหว่าง ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๒


ที่มา:Press Division, Department of Information MFA