สถานีบ่อหาน สถานียุทธศาสตร์จากจีนข้ามลาว


ที่มา:TNN 24