"เศรษฐกิจเวียดนาม" ดาวเด่นในอาเซียน


ที่มา:TNN 24