จีน-อาเซียนเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ


ที่มา:TNN 24