วัยรุ่นลาว บวชเพื่อหลุดพ้นจากความยากจน


ที่มา:The Standard