สหรัฐฯ เตือนประเทศห้ามเที่ยวทั่วโลก ไม่มีอาเซียน


ที่มา:TNN 24