90 ปี รัชกาลที่ 7 เสด็จฯ อาเซียนทรงดูงานสร้างอาชีพ


ที่มา:TNN 24